ป้องกัน IPv6 รั่วเมื่อใช้ ProtonVPN

ปัญหาอย่างหนึ่งเวลาใช้ ProtonVPN จาก Linux ผ่าน OpenVPN คือถ้าใครได้ IPv6 อยู่แล้ว มันจะมี IPv6 รั่วออกไปให้จับได้ และ IPv6 นี่ยังตามได้ถึงเครื่องเลยด้วย ไม่ใช่แค่ router เหมือน IPv4 จะมาอ้างว่าคนอื่นที่ใช้ network เดียวกันเป็นคนใช้งานก็ไม่ได้ด้วย ดังนั้นเราควรจะป้องกันตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ แบบนี้ครับ

  1. ส่วนใหญ่ VPN มักจะใช้ interface tun หรือ tun[n] กันเราต้องตั้งชื่อ interface ของ ProtonVPN ให้แตกต่างจาก VPN อื่นๆ ก่อน เช่นผมตั้งชื่อว่า proton ตามรูป ProtonVPN OVPN Settings

  2. จากนั้นเขียน script สำหรับ NetworkManager ใส่ไว้ที่ /etc/NetworkManager/dispatcher.d (อาจจะอยู่ path อื่นสำหรับ distro ที่ไม่ใช่ตระกูล Red Hat) เพื่อเช็คว่า interface proton up หรือ down ถ้า up ก็ disable IPv6 ไปเลย ถ้า down ก็ค่อย enable คืนกลับมา ProtonVPN Disable IPv6 Script