ทดลองใส่ source code

ใส่ source code ได้ไหม

fn main() {
  if x == 10 {
   x
  } else {
   y
  };
  match k {
    10 => 30,
  }  
}

ลอง Ruby บ้าง

$toto.each do |x|
  x.map {|y| y.didi(100)}
end