Common Lisp ไม่ใช่ระบบแบบที่ปล่อยให้ตายง่าย ๆ

Common Lisp เป็นระบบที่ไม่ตายง่าย ๆ ถ้าโปรแกรมที่เราใช้รันที 0.5 วินาที ก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้าเริ่มโหลด data สัก 10 นาทีแล้วถึงจะทำงานต่อได้ หรือโปรแกรมต้องรันต่อกันสามวันก็คงไม่อยากจะเริ่มใหม่บ่อย ๆ จะ save state ลง disk กันบ่อย ๆ โปรแกรมก็เสร็จช้าเข้าไปอีก

Common Lisp เวลาเกิดข้อผิดพลาด กดจะส่งสัญญาณ (signal ที่เป็น verb) ที่มีสภาวะ (condition) ของข้อผิดพลาดและสภาวะแวดล้อมของข้อผิดพลาดแนบไปด้วย ตัวรับสัญญาณที่กำหนดไว้ก่อนว่าสภาวะไหนให้ทำอะไรก็ทำงานได้สารพัด ตั้งแต่พิมพ์อะไรออกมาบอกเฉย ๆ หรือกระโดดข้ามบางส่วน กลับไปทำโปรแกรมซ้ำอีกครั้ง หรือจัดการไม่ได้มันจะไปเรียก debugger ถามคนที่อยู่หน้าจอว่าให้ทำอะไรต่อ ส่วนที่ให้ถามว่าทำอะไรต่อก็กำหนดไว้ก่อนได้ว่าจะให้ทำอะไร เลือกแผน B แผน C ได้ มากไปกว่านั้นถ้าคนที่อยู่หน้าจอเป็น programmer ก็แก้โปรแกรมบางส่วนแล้วสั่งให้รันต่อได้